Credincioșii Parohiei Balta Albă pelerini pe meleaguri dâmbovițene

Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ si „Sfântul Mucenic Corneliu Sutasul“ – Balta Albă din Protoieria Sector III Capitală, prin intermediul Agenţiei de Pelerinaj Basilica Travel a Patriarhiei Române, a organizat  marți 2 iulie 2019, un pelerinaj la cinci locaşuri sfinte din cuprinsul Arhiepiscopiei Târgoviştei.

Primul popas a fost la Mănastirea Nucet, ctitorie a jupanului Gherghina Pârcălab, unchiul domnitorului Radu cel Mare renovată şi înfrumuseţată de sfinţii domnitori Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu şi de familia Văcăreştilor.

În biserica Mănăstirii Dealu atestată în anul 1451, refăcută de domnitorul Radu cel Mare şi unde se găseşte capul domnitorului Mihai Viteazul, credincioşii au admirat pictura părintelui arhim. Sofian Boghiu.

Aici în prima tipografie a Ţării Româneşti, a văzut lumina tiparului trei lucrări în limba slavonă: Liturghierul (1508), Octoihul (1510) şi Tetraevangheliarul (1512). Tipografia ieromonahului Macarie a exercitat o influenţă considerabilă asupra tipografiilor chirilice din spaţiul sud-est european, atât românesc, cât şi sud-slav, prin răspândirea în Balcani a celor trei cărţi de cult.

Pelerinii s-au îndreptat către Mănăstirea Viforâta ctitorită de Vlad Vodă al V-lea în anul 1530, unde au cinstit după cuviinţă moaştele Sfinţilor: Gheorghe, Vlasie, Haralambie, icoana făcătoare de minuni a Marelui Mucenic Gheorghe datând din anul 1631.

În centrul istoric al vechii Cetăţi de Scaun a Ţării Româneşti, Târgovişte, ne-am rugat în biserica Mănăstirii Stelea având ca ultim ctitor, în 1645, pe Vasile Lupu, domnul Moldovei, care a ridicat monumentala clădire – o replică a Trei Ierarhilor de la Iaşi – pentru a consfinţi împăcarea sa cu domnul Munteniei, Matei Basarab. La şcoala grecească de la Stelea au învăţat Grigore Alexandrescu, Ion Heliade-Rădulescu şi Vasile Cârlova.

Pelerinii au vizitat și Curtea Domnească, concepută ca un complex de edifcii care să servească atât ca centru al administraţiei ţării, cât şi ca locuinţă pentru domnitor, familia sa şi pentru numeroşii curteni și slujitori.

Acesta era locul în care se ţineau consfătuirile divanului, se efectuau jude­căţile mai importante şi se eliberau actele cancelariei. Tot aici erau primiţi oaspeţii şi călătorii străini aflaţi cu diferite prilejuri prin Țara Românească.

Ultimul popas duhovnicesc a fost Catedrala arhiepiscopală,unde pelerinii au participat la un eveniment academic.În prezența Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon, absolvenții promoției 2019, licență și master ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii „Valahia“ din Târgovişte, au depus jurământul de credință, în cadrul unei ceremonii liturgice solemne. La final Înaltpreasfinția Sa a binecuvântat pelerinii, iar Părintele Decan prof.dr.Marian Vâlciu a prezentat istoricul Catedralei și ne-a vorbit despre Sfântul Ierarh Nifon, primul sfânt canonizat pe teritoriul ţării noastre şi cel care a reorganizat viaţa bisericească în Țara Românească. Personalitatea lui de mare duhovnic se îngemănează cu cea de luminat cărturar al vremii, care prin smerenia, tăria caracterului şi exigenţa lui morală i-a impresionat până şi pe cei care l-au asuprit. Cel mai cunoscut ucenic al său este Sfântul Voievod Neagoe Basarab, ne-a relatat părintele paroh Vasile-Cristian Niță.

Reclame

Călătorie duhovnicească pe pământul apostolic al Dobrogei

În perioada 18-20 iunie 2019 un grup de pelerini Basilica Travel, alcătuit din enoriași de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul” Balta Albă din Capitală, au participat la un pelerinaj în Dobrogea. 

După rugăciunea de binecuvântare pentru ajutor în călătorie, pelerinii însoțiți de părintele paroh Vasile-Cristian Niță, au plecat cu un autocar al Agenției de Pelerinaj BASILICA TRAVEL a Patriarhiei Române, într-o călătorie duhovnicească pe pământul apostolic al Dobrogei. 

Traversând fluviul Dunărea, s-a admirat silueta zveltă a podului proiectat și construit între anii 1890-1895, sub îndrumarea inginerului Anghel Saligny.

În acea perioadă, cu 4.088 m., era cel mai mare complex de poduri din Europa şi al treilea ca lungime din lume.

La „Betleemul neamului românesc creştin”, Peştera Sfântului Apostol Andrei s-au adus rugăciuni de cinstire Apostolului Andrei, primul propovăduitor al Evangheliei la strămoşii noştri daco-romani, la Mănăstirea Dervent, preotului și celor 3 fecioare martirizați pentru credința în Hristos, iar la Mănăstirea Lipnița, Sfântului Mucenic Dasie prăznuit la 20 noiembrie
 
În localitatea Istria am poposit la cetatea Histria, cel mai vechi oraș atestat de pe actualul teritoriu al României întemeiată de coloniști greci din Milet în jurul anului 657 î.Hr. Aici se găsesc ruinele celei mai mari bazilici creștine din regiune, datând din secolul VI d.Hr., un edificiu de peste 60 de metri lungime și 30 de metri lățime.

Miercuri 19 iunie s-a călătorit cu nava timp de 12 ore în spațiul Deltei Dunării către Gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră și Golful Musura.

La Sulina, cea mai estică localitate a României, am debarcat și am mulțumit Domnului, în catedrala ridicată în cinstea Sfântului Ierarh Alexandru, deoarece la 30 august ziua sa de prăznuire în anul 1877, armata română a cucerit reduta otomană Grivița, și a Sfântului Ierarh Nicolae, protectorul marinarilor. Important port fluvio-maritim, orașul este situat la cea mai joasă altitudine din România, între 0,5 şi 2 metri.

După prânzul pescăresc, servit la bordul navei, am revenit la Tulcea prin inima Deltei pe Dunărea Veche.

În ultima zi a pelerinajului ne-am plecat genunchii, rugându-ne Domnului, Prea Curatei Sale Maici şi Tuturor Sfinţilor în următoarele locaşuri sfinte: Mănăstirea Saon, Mănăstirea Cocoş, Mănăstirea Celic Dere și Mănăstirea Cerbu. La Niculiţel, nu departe de Noviodunum (Isaccea de azi) ne-am oprit la basilica paleocreștină, monument unic de arhitectură în Europa.

Valoarea ei constă în cripta  aşezată sub sfântul altar, unde într-o raclă se găseau moaştele a patru martiri.

Pe pereţi se găsesc două inscripţii dintre care una redă numele sfinţilor prăznuiţi la 4 iunie: Zotticos, Attalos, Kamasis şi Filippos care au pătimit pentru credinţa în Hristos în timpul marii persecuţii a lui Diocleţian prin anii 303-304.

„Participanții, între care și un minigrup din localitatea ialomițeană Cosâmbești, au mărturisit că au trăit momente deosebite primind binecuvântarea Domnului, a Maicii Sale și a Sfinților în această călătorie duhovnicească pe pământul apostolic al Dobrogei și au fost foarte mulțumiți de acest pelerinaj organizat prin intermediul Agenției de pelerinaje BASILICA TRAVEL”, a spus părintele paroh Vasile-Cristian Niță.

Pelerinaj la locașuri sfinte din judeţele Ilfov și Călărași

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul” Balta Albă din Protoieria Sector 3 Capitală, prin intermediul Agenţiei de Pelerinaj Basilica Travel a Patriarhiei Române, a organizat luni 27 mai 2019, un pelerinaj la Sfinte Mănăstiri din judeţele Ilfov și Călărași.

Primul popas duhovnicesc a fost Mănăstirea Cernica, unde s-a participat la Dumnezeiasca Liturghie și au fost cinstite moaștele Sfântului Ierarh Calinic și ale Cuviosului Gheorghe, starețul de la Cernica și Căldărușani.

În biserica Mănăstirii Plătăreşti, ctitorită de domnitorul Ţării Româneşti Matei Basarab și sfințită la 3 aprilie 1646, s-a citit Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mercurie, ocrotitorul locașului.

Pelerinajul a continuat cu înălțarea rugăciunilor și intonarea pricesnelor la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, întemeiată în anul 2003 în vecinătatea unei cruci din piatră numită „Crucea de leac” și la Mănăstirea Libertatea, înființată în anul 2000 în jurul unei biserici izolate din apropierea localității Coslogeni.

În drumul spre casă am poposit în biserica fostei parohii Radu Negru, cunoscută şi sub denumirea de Gambeta, în curtea căreia am întâlnit o oază de verdeaţă şi de linişte, cu curtea largă şi primitoare, ne-a comunicat părintele paroh Vasile-Cristian Niță.

Credincioși ai Parohiei Balta Albă, pelerini în Țara Sfântă

 

Această prezentare necesită JavaScript.

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul” – Balta Albă, a organizat, în perioada 6-12 mai 2019, un pelerinaj în Țara Sfântă, la care au participat 45 de credincioşi păstoriți de părintele Vasile-Cristian Niță, ghidul Agenţiei de pelerinaj „Basilica Travel” fiind domnul Mihai Agafiței.

Au fost vizitate locuri de mare importanţă pentru istoria mântuirii noastre. Dintre acestea amintim: Sfântul Mormânt al Domnului, Biserica Naşterii Domnului din Betlehem, Grădina Ghetsimani cu Mormântul Maicii Domnului, Foişorul Cinei celei de Taină, Muntele Tabor, Biserica Buna Vestire din Nazareth, Cana Galileii, Muntele Măslinilor cu Mănăstirea Eleon, locul Înălţării Domnului.

Un moment deosebit a fost cel al binecuvântării în râul Iordan și al croazierei pe Marea Tiberiadei, în cadrul căreia părintele David Pristavu a prezentat minunile săvârșite de Domnul pe luciul acestei ape, iar arhidiaconul Iulian Dumitru, dirijorul Coralei Armonia din Constanța a susținut un miniconcert, răsplătit cu ropote de aplauze.

Pe parcursul pelerinajului au fost rostite pericope evanghelice, rugăciuni și cântări religioase, iar la Mănăstirea Sfântul Cuvios Gheorghe de la Hozeva, unde se află și moaștele Cuviosului Ioan Iacob de la Neamț, s-a citit acatistul Sfântului.

Pelerinii au parcurs Drumul Crucii sau Via Dolorosa, au coborât de la Ierusalim la Ierihon, ajungând la țărmul Mării Moarte și au vizitat Aşezămintele româneşti, unde au primit binecuvântare de la părintele arhim. Teofil Anăstăsoaie, reprezentantul Patriarhiei Române în Ţara Sfântă şi superiorul Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim, Iordan și Ierihon.

Bucuria împlinirii duhovniceşti a fost participarea la Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mormântul Sfânt, de un sobor de ierarhi, condus de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Teofan de Gherasa, din care a făcut parte și Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, alături de un sobor de preoți și diaconi greci, români, ruși, sârbi și georgieni. Bucuria credincioșilor români a fost și mai intensă când au fost auzite, Sfânta Evanghelie, Rugăciunea Domnească și ectenii rostite în limba română, a declarat părintele Vasile-Cristian Niță.

Ziua Internațională a femeii sărbătorită la Parohia Balta Albă


Credincioşii participanți la programul liturgic vineri 8 martie 2019 în biserica „Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Corneliu Sutaşul“ – Balta Albă din Capitală, au avut bucuria primirii elevilor clasei întâi de la Şcoala Gimnazială „Sfântul Voievod Neagoe Basarab“.

Sub îndrumarea doamnei profesor pentru învăţământ primar Mariana Dumitru, micuții au susținut un miniconcert în cinstea Zilei Internaționale a femeii și au oferit flori.

Ziua Internațională a femeii sărbătorită anual în 8 martie este o zi în care femeile sunt apreciate pentru realizările lor, fără a se ţine cont de diferenţele naţionale, etnice, lingvistice, culturale, economice sau politice.

Biserica conștientizează rolul pe care îl are femeia în actul educațional și formativ al copiilor și tinerilor, în sânul familiei tradiționale. În acest sens, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel amintește de mamele și bunicile creștine rugătoare: „Acestea, prin evlavia, bunătatea, smerenia și înțelepciunea lor, sunt o binecuvântare pentru familie și Biserică. Lumina bunătății sufletului părinților este un reper major în formarea caracterului copiilor şi al tinerilor“

Părintele paroh Vasile-Cristian Niță

Tabăra PROEDUS de la Predeal, răsplată pentru copiii implicați în proiectele Parohiei Balta Albă


Primăria Municipiului București, prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, în parteneriat cu Arhiepiscopia Bucureștilor- Sectorul Învățământ și activități cu tineretul, în cadrul proiectului O șansă pentru un viitor mai bun pentru copiii în situații de risc din Municipiul București, a organizat mai multe stagii de pregătire pentru copii și educatori.

Un grup de 14 copii cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani, implicați în activitățile Parohiei Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Corneliu Sutașul- Balta Albă, Protopopiatul Sector 3 Capitală, au fost selectați pentru acest eveniment, care s-a desfășurat în perioada 6-10 februarie, în staţiunea Predeal, având asigurat transportul și cazarea cu toate mesele incluse.

Înainte de plecare, părintele paroh Vasile-Cristian Niță i-a binecuvântat şi le-a urat călătorie plăcută, care să le aducă roade trupești și sufletești.

Prin intermediul programelor organizate, participanții au putut afla informaţii folositoare, cu ajutorul  jocurilor, al drumeţiilor şi al altor activităţi specifice vârstei, desfăşurate în cadrul acestei tabere.

La final, copiii s-au declarat încântaţi atât de activităţile realizate în tabără, cât şi de modul lor de prezentare, ne-a spus doamna profesor Mariana Dumitru de la Școala Gimnazială „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” care a însoțit grupul, în calitate de voluntar al Parohiei Balta Albă.

Dezvoltare și Sănătate prin Sport” pentru tinerii bucureşteni cu vârste între 6 şi 18 ani

Tinerii bucureşteni cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani au posibilitatea de a se înscrie până în 17 februarie 2019 inclusiv într-un proiect iniţiat de Primăria Municipiului București prin Compania Municipală Sport pentru toți București SA, intitulat „Dezvoltare și Sănătate prin Sport”.

Proiectul a luat fiinţă urmare a faptului că tot mai mulți tineri petrec mare parte din timp în spații închise, în fața calculatorului, a tabletei și a telefonului, ceea ce face ca sedentarismul să devină din ce în ce mai ridicat.

Obiectivul principal al programului îl reprezintă încurajarea și stimularea sportului în masă și educarea tinerilor prin sport care să aibă ca efect îmbunătățirea tonusului în general și creșterea încrederii în sine.

Potrivit iniţiatorilor, principalii beneficiari vor fi copiii și tinerii, cu vârsta între 6 și 18 ani, care au domiciliul în București și doresc să practice unul dintre cele 17 sporturi propuse: handbal, baschet, volei, fotbal, tenis, oină/baseball, tenis de masă, șah, arte marțiale, gimnastică & fitness (aerobică, ritmică, artistică), skandenberg, box, atletism, dansuri, badminton, ciclism, majorete și aerobic, sport pentru persoane cu nevoi speciale.

Beneficiarii vor avea parte de un program profesionist de antrenament care cuprinde: trei antrenamente pe săptămână, echipamente sportive, cantonamente interne și externe, competiții periodice, control și asistență medico-sportivă, asistență în nutriție, întâlniri lunare de formare și îndrumare cu sportivi de renume.

Mai multe detalii despre programul „Dezvoltare și Sănătate prin Sport”