Pelerinaj la trei mănăstiri din jurul Bucureştiului

Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ şi „Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul“ – Balta Albă din Protoieria Sector III Capitală, în colaborare cu  Agenţia de Pelerinaj Basilica Travel a Patriarhiei Române, a organizat luni 25 iunie 2018 un pelerinaj la trei mănăstiri din jurul Bucureştiului.

Primul popas a fost la Mănăstirea Cernica, ctitoria lui Cernica Ştirbei, mare vornic al lui Mihai Viteazul şi al lui Radu Şerban. Aici, pelerinii au participat la Sfânta Liturghie, la Taina Sfântului Maslu şi s-au închinat la moaştele Sfântului Ierarh Calinic şi ale Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani.

Părintele muzeograf Eftimie a oferit posibilitatea credincioşilor să admire obiecte cu valoare de patrimoniu: Sfinte Evanghelii, Sfinte Vase, icoane, veşminte, cărţi vechi, picturi executate de Ion Ţuculescu şi Theodor Pallady.

Pelerinii au vizitat, de asemenea, cimitirul mănăstirii, unde se află Biserica Sfântului Lazăr şi mormintele pleiadei de personalităţi bisericeşti, istorice şi culturale care odihnesc aici, precum: mitropolitul primat Nifon al Ungrovlahiei, mitropolitul primat Conon Donici, mitropolitul Gurie Grosu, episcopul Roman Stanciu, părintele profesor Dumitru Stăniloae, părintele Gala Galaction, academicianul Virgil Cândea, memorialistul creştin Ioan Ianolide, Pan Halippa, pictorul Ion Ţuculescu.

Tot aici se odihneşte şi părintele Teodor Tudorache care a slujit la Parohia Balta Albă între anii 1947- 1989.

Pe ostrovul Sfântului Ierarh Nicolae se află biserica rezidită din temelii în timpul stăreţiei Sfântului Cuvios Gheorghe, ucenic al Sfântului Paisie Velicicovski de la Neamţ, şi Centrul social-cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica“, sfinţit de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române la 27 septembrie 2008, cu prilejul  împlinirii a 400 de ani de atestare documentară a Mănăstirii Cernica.

Dupa primirea dumnezeiescului har prin rugaciunile preotilor și prin ungerea cu untdelemn sfințit, credinciosii s-au îndreptat spre Sfânta Mănăstire Pasărea ctitorită în anul 1813 de arhimandritul Timotei starețul Mănăstirii Cernica.

Aici se găsesc atelierele unde maicuțele confecționează: veșminte arhieresti, preoțești și diaconești, seturi pentru Sfânta Masă în secția de croitorie și racle din argint pentru Sfintele Moaște în secția de cizelură.

Ultimul popas duhovnicesc a fost pe malul lacului Găneasa, lânga pădurea Pustnicu, la schitul de monahii închinat Sfinților Arhangheli Mihail si Gavriil. Acesta luat ființă prin generozitatea familiei Sorin si Mihaela Marin care au început cu binecuvântarea fericitului întru pomenire Parinte Patriarh Teoctist să construiasca o biserică în anul 1995.

Biserica a fost concepută în stil brâncovenesc, având un altar cu absidă poligonală, un naos spațios, despărțit de pronaos prin doi stâlpi masivi și un pronaos supralărgit. Pictura este realizată în frescă de asistentul universitar Alexandru Nicolau.

„Este mare nevoie să aducem bucurie mai ales persoanelor în vârstă, pensionarilor și celor care nu au avut posibilitatea să viziteze locurile sfinte românesti”, a spus parintele paroh Vasile-Cristian Niță.

Parohia Balta Albă – Pelerinaj în Dobrogea

Această prezentare necesită JavaScript.

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul” Balta Albă, Protopopiatul Sector 3 Capitală, a organizat în perioada 29-31 mai 2018 un pelerinaj în Dobrogea.

Pelerinii şi-au plecat genunchi, rugându-se Domnului, Prea Curatei Sale Maici şi Tuturor Sfinţilor în următoarele locaşuri sfinte: Mănăstirea Peştera Sfântului Apostol Andrei, Mănăstirea Sfântul Apostol Filip, Mănăstirea Techirghiol, Catedrala Arhiepiscopală din Constanţa, Mănăstirea Saon, Mănăstirea Cocoş, Mănăstirea Celic Dere, Mănăstirea Cerbu.

Traversând fluviul Dunărea, s-a admirat silueta zveltă a podului proiectat și construit între anii 1890-1895, sub îndrumarea inginerului Anghel Saligny. În acea perioadă, cu 4.088 m., era cel mai mare complex de poduri din Europa şi al treilea ca lungime din lume.

În localitatea Adamclisi, pelerinii au întâlnit Trophaeum Traiani, monumentul triumfal ridicat între anii 106-109 din porunca împăratului Traian, în amintirea luptelor purtate pe aceste meleaguri, cu vitejii daci.

Miercuri 30 mai, timp de 6 ore s-a călătorit cu nava Camena, pe canale secundare, prin natura şi flora unică a Deltei Dunării. Formându-se la gurile de vărsare ale Dunării în Marea Neagră, cu o suprafață de aproximativ 5050 km pătrați, Delta Dunării se situează pe locul secund în Europa, după Delta Volgăi.

La Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării din Tulcea, am avut posibilitatea de a cunoaște păsările declarate monumente ale naturii, speciile de animale rare protejate la nivel național și european, speciile dispărute din spațiul deltaic și dobrogean, speciile nou pătrunse în fauna deltei, dar și aspecte din viața lor prin intermediul filmelor dispuse de-a lungul traseului de vizitare.

Acvariul prezintă o colecție formată din 24 specii de pești indigeni întâlniți în Delta Dunării și Marea Neagră, 23 specii de pești de recif, opt specii de nevertebrate marine și șase specii de corali aduse din Indonezia, dar și sturioni, considerați a fi printre cei mai primitivi pești ce mai trăiesc azi pe glob, și anghile, cunoscute datorită particularității reproducerii lor biologice.

În ultima zi a pelerinajului, nu departe de Noviodunum (Isaccea de azi) ne-am oprit la basilica paleocreștină Niculițel, monument unic de arhitectură în Europa.

Valoarea ei constă în cripta aşezată sub sfântul altar, unde într-o raclă se găseau moaştele a patru martiri. Pe pereţi se găsesc două inscripţii, dintre care una redă numele sfinţilor prăznuiţi la 4 iunie: Zotticos, Attalos, Kamasis şi Filippos, ce au pătimit pentru credinţa în Hristos în timpul marii persecuţii a lui Diocleţian prin anii 303-304.

„Participanții, provenind din zone diferite ale țării: București, Borșa, Brașov, Călărași, Cosâmbești, Piatra Neamț, au mărturisit că au trăit momente deosebite, primind, binecuvântarea Domnului și a sfinților pe pământul apostolic al Dobrogei și au fost foarte mulțumiți de acest pelerinaj organizat prin Agenția de pelerinaje BASILICA Travel”, a spus părintele paroh Vasile-Cristian Niță.