Importanţa Sfintelor Taine pentru tânărul de astăzi

Într-una din discuţiile pe care le-am avut în cadrul proiectului catehetic desfăşurat în biserica Parohiei Balta Albă, unul dintre tineri a întrebat: „De ce trebuie să vin la biserică pentru a mă ruga? Nu pot să mă rog acasă? Dumnezeu lucrează doar în Biserică? Acasă nu mă pot mântui?”

Răspunsul este simplu: Acasă nu poţi primi Sfintele Taine (doar în cazuri de extremă urgenţă) care te pun în relaţie cu Dumnezeu! Pentru a primi Sfintele Taine trebuie să venim la biserică, nu dintr-un formalism sau pentru un ritual care trebuie îndeplinit formal, ci pentru că Dumnezeu voieşte ca omul să se mântuiască în comuniune cu toţi oamenii. Omul nu se poate mântui în mod egoist pentru că nu va reflecta „altruismul” dintre Persoanele Sfintei Treimi. La Sfânta Liturghie, se strâng în rugăciune oamenii dintr-o comunitate iar între ei se creează o legătură spirituală bineplăcută lui Dumnezeu. Ca atare, şi rugăciunile sunt ascultate de Dumnezeu, Care se oferă lor în mod real prin Sfânta Euharistie.  Discuţia despre importanţa participării la Sfânta Liturghie şi la sfintele slujbe, necesită o abordare mult mai complexă, pe care o putem dezbate într-un alt post.  În cele ce urmează vom încerca să vorbim despre Sfintele Taine şi despre felul cum poate influenţa primirea lor, viaţa tânărului de astăzi.

Deşi par nişte „ritualuri” ale Bisericii, Sfintele Taine constituie esenţa vieţii creştine şi cheia tuturor problemelor noastre, iar când facem această afirmaţie, nu exagerăm deloc pentru că Sfintele Taine ne-au fost lăsate de Mântuitorul Hristos, ca după Înălţarea lui la cer, El să se facă totuşi prezent, spiritual şi fizic, între noi şi în noi. Cu alte cuvinte, prin Sfintele Taine avem acces la iubirea şi la ajutorul lui Hristos.

Biserica Ortodoxă are şapte Sfinte Taine, potrivite cu necesităţile vieţii spirituale şi sociale:

  • Botezul
  • Mirungerea
  • Euharistia
  • Pocainţa
  • Preoţia
  • Nunta
  • Maslul

Toate sunt esenţiale pentru viaţa duhovnicească a omului. Precum omul natural se naşte, creşte şi se nutreşte, tot astfel în viaţa creştină, Botezul renaşte duhovniceşte, Mirul dezvoltă viaţa aceasta duhovnicească şi Euharistia o nutreste şi o înviorează. Boala sufletului, păcatul şi bolile trupului sunt vindecate, prima prin Pocăinţa, ultimele, în special, prin Maslu. În sfârşit, societatea credincioşilor are nevoie de îndrumarea preoţilor pentru a merge drept pe calea mântuirii şi de Nuntă, pentru conservarea şi transplantarea neamului. Tainele cuprind astfel toată viaţa creştinului, după toate referinţele ei.

În posturile următoare vom dezbate fiecare Sfântă Taină în parte. Aşteptăm întrebările voastre.

Bine aţi venit!

Blogul nostru este destinat tuturor tinerilor cu preocupări religioase şi, în special, celor înscrişi în Proiectul catehetic „Prietenii Sfântului Corneliu Sutaşul”, derulat la Parohia Balta Albă din Bucureşti.

Cu ajutorul părintelui paroh Vasile-Cristian Niţă şi al părintelui diacon Cătălin Grumeazea, vom face tot posibilul să răspundem întrebărilor care vă frământă şi, eventual, să găsim soluţii duhovniceşti şi chiar practice, la problemele care vă încearcă sufletul şi credinţa. Spovedania pe blog nu este în duhul ortodox şi nici nu este posibilă, dar putem discuta prieteneşte anumite aspecte ale vieţii în societate şi ne putem ajuta unii pe alţii.

Prin intermediul acestui blog putem îmbunătăţi şi proiectul care se desfăşoară sub forma unei şcoli duminicale, în biserica Parohiei Balta Albă. Orice sugestie este bine venită!