Au fost Eroi, şi-or să mai fie…

Sărbătoarea Înălţării Domnului este şi Ziua dedicată pomenirii Eroilor Neamului Românesc.

Se cuvine ca mormintele Eroilor şi Martirilor noştri să nu rămână fără lumânări aprinse şi flori prin care ne exprimăm recunoştinţa.

Noi suntem undeva, în iarba moale,
În spicul copt, în ţarina fierbinte
În munţi, cu mândrele poieni la poale,
Noi n-am murit de tot, luaţi aminte!

Noi stăm şi astăzi strajă-ndelungată
Sus, sus, la ale veşniciei porţi
Să aducem iaraşi jertfă ne-ntinată,
Luaţi aminte, noi nu suntem morţi!

Cum stăm noi jertfă lânga Dumnezeu,
Din noi se-nalţă flacara cea vie,
Prin care-n ceruri amintim mereu
Că este pe pământ o Românie.

Şi dacă neamul plânge în nevoi,
Noi stam de veghe sus necontenit
Şi cerem izbăvire pentru voi,
Căci numai pentru asta ne-am jertfit. 

Maica Teodosia Zorica Laţcu

Manifestările dedicate Zilei Eroilor nu reprezintă numai îndeplinirea unei îndatoriri de pietate şi recunoştinţă faţă de cei căzuţi, ci şi de concentrare a acestor pilde de jertfă în chipuri de onoare, cu valoare educativă pentru tânăra generaţie.

Pr. Paroh Vasile-Cristian Niţă

Cu Basilica Travel în pelerinaj la locaşuri sfinte din județele Vâlcea și Argeș

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul” Balta Albă din Protoieria Sector 3 Capitală a organizat prin intermediul Agenţiei de Pelerinaj Basilica Travel, un pelerinaj în perioada 24-26 mai 2021.

Pe parcursul itinerariului spiritual-cultural, în județul Argeș s-au înălțat rugăciuni în: Mănăstirea Curtea de Argeș și Mănăstirea Văleni, iar în Vâlcea, județul cu cele mai multe mănăstiri, schituri și troițe, la: Mănăstirea Turnu, Mănăstirea  Cozia, Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, Mănăstirea Govora, Mănăstirea Bistrița, Mănăstirea Dintr-un Lemn, Mănăstirea Surpatele, Mănăstirea Hurezi, Mănăstirea Cotmeana.

Au fost vizitate și următoarele obiective:

Complexul Muzeal Măldărești – a fost organizat într-un cadru natural pitoresc și reunește Culele Greceanu, Duca, precum și Casa Memorială I.G.Duca, toate fiind monumente deosebite ale arhitecturii românești, în care se impletesc armonios elemente țărănești din zonă cu elemente ale unor construcții cu caracter de fortificații. Pe aceste meleaguri, unde legenda se imbina cu istoria, Cula Greceanu își are începuturile în secolul al XVI-lea, când Nan Paharnicul construiește un turn de apărare, iar nepotul său, Tudor Maldar, adaugă spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, restul construcției. 

În ceea ce priveste etimologia cuvantului „cula”, acesta deriva din turcescul „kule”, care desemnează un turn, iar în spațiul românesc definește, prin extensie, o locuință întărită în forma de turn, care are drept caracteristici principale un parter înalt, masiv, o scară interioară de acces spre etaj și retragerile succesive ale zidului în înălțime. 

Acest tip de construcție se afla răspândit în aria Peninsulei Balcanice, cu precădere în Serbia și Albania, dar și în Bulgaria. La noi el este caracteristic numai zonei invecinate spațiului balcanic, respectiv Olteniei și vestului Munteniei. 

Ridicate de boiernași olteni, ca măsură de apărare împotriva amenințării incursiunilor pașalelor de la Vidin și Ada-Kaleh și cetelor de haiduci care se înmulțiseră îngrijorator, culele au dăinuit până în zilele noastre făcând dovada rezistenței lor. 

Exploatarea sării la Ocnele Mari s-a făcut din cele mai vechi timpuri, edificatoare fiind descoperirea în această zonă a unui numar însemnat de topoare-ciocan de minerit aparținătoare culturilor epocii neolitice, bronzului și primei epoci a fierului.

Dacii creeaza de-a lungul Pârâului Sărat un întreg sistem de așezări și fortificații al cărui punct nodal pare să fie importanta așezare de la Ocnele Mari-Cosota, ai cărei locuitori se ocupau cu exploatarea și comercializarea sării. Conform descoperirilor arheologice aici s-ar afla vestitul centru tribal „Buridava”

În prezent zăcământul Ocnele Mari este exploatat prin doua metode: pe cale umedă prin dizolvare cinetica – în sonde și pe cale uscată – în subteran la Salina Ocnele Mari. În anul 1993 au început lucrările la mina nouă de sare de la Ocnele Mari.

Lucrările miniere se desfășoară la nivelul a două orizonturi – orizontul +226 și orizontul +210, metoda de exploatare fiind cu camere mici și palieri pătrați, actual cea mai moderna metoda de exploatare pe plan mondial.

Finalizarea exploatării in aripa de vest a orizontului +226 a permis amenajarea în subteran a unui punct turistic. Acesta cuprinde spații de agrement, un muzeu cu exponate care arată istoria zonei din cele mai vechi timpuri până în prezent.

„Pelerinii au participat la  Dumnezeiasca  Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea iar la mănăstirea Bistrița s-a rostit acatistul Sfântului Grigorie Decapolitul. În pântecul sărat al Pământului la Salina Ocnele Mari în cel mai mare lăcaș de cult ortodox subteran din România a fost citit acatistul Sfintei Mare Mucenițe Varvara, ocrotitoarea minerilor, arhitecților și a constructorilor. La Grand Hotel Sofianu Râmnicu Vâlcea, unicul hotelmuzeu de artă din țară, pelerinii au petrecut clipe de neuitat în confortul exclusiv și  experimentând un concept complet nou, un hotel în care s-au putut bucura de un mixt inedit de cultură, artă, ospitalitate, un etalon al calității serviciilor”, ne-a declarat pr. paroh Vasile-Cristian Niță.

Program Săptămâna Mare

Sfânta şi Marea Luni

08-10- Program de spovedit şi împărtăşit
17-      Denie, Spovedit

Sfânta şi Marea Marţi

08-10- Program de spovedit şi împărtăşit   
17-      Denie, Spovedit

Sfânta şi Marea Miercuri

08-10- Program de spovedit şi împărtăşit
17-      Denie, Spovedit

Sfânta şi Marea Joi

07-     Vecernia unită cu Dumnezeiasca Liturghie 
17-      Denia celor 12  Sfinte Evanghelii, Spovedit

Sfânta şi Marea Vineri

08-10- Program de spovedit şi împărtăşit
10-      Vecernia, Scoaterea Sfântului Epitaf
16-      Denia Prohodului Domnului 

Sfânta şi Marea Sâmbătă

08-10- Program de spovedit şi împărtăşit
10-20- BISERICA ESTE ÎNCHISĂ PENTRU CURĂȚENIE ȘI  PRESCHIMBAREA  VEȘMINTELOR DE PAȘTI
23:30-  Canonul Utreniei

Sfânta şi Marea Duminică a  Paştilor

Ora 12- Vecernia Paştilor-  A doua  Înviere

 Sfânta şi Marea Luni  a Paştilor

Ora 8- Utrenia Învierii, Dumnezeiasca Liturghie,  

Sfânta şi Marea Marţi a Paştilor

Ora 8- Utrenia Învierii, Dumnezeiasca Liturghie, 

Vineri – Izvorul Tămăduirii

Ora 7- Sfinţirea apei, Utrenia Învierii, Dumnezeiasca Liturghie, 

       În lumina şi pacea sărbătorii Sfintelor Paşti, Vă îndemnăm ca, prin cuvânt şi faptă, să aduceţi bucurie celor săraci şi bolnavi, orfani şi bătrâni, necăjiţi şi singuri, astfel încât şi ei să simtă că Învierea Domnului Iisus Hristos revarsă peste oameni bogăţia iubirii lui Dumnezeu Cel Milostiv.

      Vă  dorim tuturor, celor mari și celor mici, celor tineri și celor vârstnici, o luminoasă și sfântă sărbătoare a Învierii Domnului! 

Hristos a înviat!

Îndrumări ale Cancelariei Sfântului Sinod, aprobate de Patriarhul României, privind slujbele care vor fi săvârșite în perioada dintre sâmbăta Floriilor și sărbătoarea Izvorului Tămăduirii (24 aprilie – 7 mai 2021), în condițiile stării de alertă

Având în vedere că, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 432/8 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 369 din 9 aprilie 2021, starea de alertă a fost prelungită pe întreg teritoriul țării pentru o nouă perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13 aprilie 2021,

Ținând cont de prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne nr. 1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 520 din 17 iunie 2020,

Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat prezentele Îndrumări, adresate tuturor unită­ților de cult din România ale Bisericii Ortodoxe Române, privind sfintele slujbe care vor fi săvârșite în perioada dintre sâmbăta Floriilor și sărbătoarea Izvorului Tămăduirii (24 aprilie – 7 mai 2021):

1. Sfintele slujbe vor fi săvârșite potri­vit prevederilor liturgice și tipiconale specifice perioadei, cu respectarea actelor normative privind starea de alertă pe teritoriul României.

2. Sfintele slujbe pot fi oficiate în inte­ri­orul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protec­ție sanitară prevăzute de Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne nr. 1.103/95/2020, dintre care amintim: dezinfectarea mâinilor la intrarea în lăcașul de cult; purtarea obligatorie a măștii sanitare, astfel încât aceasta să acopere gura și nasul; asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane, în interior, și 1,5 m între persoane, în exterior.

3. Fiecare unitate de cult va pregăti mai mulţi voluntari, care vor purta ecusoa­ne personalizate, pentru a asigura desfă­șu­rarea în bune condiții a sfintelor slujbe și a activităților specifice perioadei prepascale și pascale.

4. Preoții vor aduce, din timp, la cu­noș­tința credincioșilor programul eveni­mentelor religioase și prezentele recomandări, făcând apel la respectarea normelor igienico-sanitare.

5. Preoții parohi, stareții sau ecleziarhii, după caz, vor calcula numărul persoanelor care pot intra în lăcașul de cult și în incinta acestuia, îngrijindu-se de marcarea corespunzătoare a locurilor în care pot sta credincioșii, astfel încât să fie respectate normele legale privind distanțarea fizică dintre persoane.

6. Pentru evitarea deplasărilor și aglomerărilor, se recomandă credincioșilor să participe la sfintele slujbe săvârșite la unitățile de cult de care aparțin din punct de vedere teritorial (biserica parohială).

7. Întrucât „organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate” (art. 1 pct. 10-11 din Ane­xa 3 a HG nr. 432/8 aprilie 2021), se recomandă ca, acolo unde există această tradiție, procesiunile de Florii să fie organizate în ajunul sărbătorii de către fiecare unitate de cult, cu propriii credincioși, prin înconjurarea lăcașului de cult. Ramurile de salcie sau finic vor fi binecuvântate în Sâmbăta lui Lazăr, 24 aprilie 2021, după Vecernie, dacă se organizează procesiune în jurul lăcașului de cult, sau în Duminica Floriilor, 25 aprilie 2021. Ramurile binecuvântate vor fi distribuite de către preoți și voluntari în exteriorul lăcașului de cult, iar credincioșii vor fi îndemnați să aștepte pe locurile marcate până când vor primi ramurile. Pe tot parcursul slujbei și al procesiunii se va respecta distanța fizică prevăzută de reglementările legale.

8. În săptămâna Sfintelor Pătimiri, sfintele slujbe (Sfânta Liturghie, slujbele Deniilor, Taina Sfântului Maslu, Taina Spovedaniei etc.) vor fi oficiate în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, potrivit rânduielilor liturgice și tipiconale, cu respectarea regulilor de protec­ție sanitară. Ținând cont că circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 22:00-5:00, iar în localitățile cu rată mare de incidență a cazurilor de persoane infectate circulația în afara locuinței/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 20:00-5:00 (art. 2 alin. 1 pct. 2-4 din Anexa 3 a HG nr. 432/8 aprilie 2021), sfin­tele slujbe săvârșite seara vor fi programate, după caz, într-un interval orar care să permită revenirea credincioșilor la casele lor, astfel încât să fie respectate prevederile legale în vigoare.

9. În Sfânta și Marea Vineri, la momentul înconjurării bisericii cu Sfântul Epitaf, voluntarii îi vor îndemna pe credincioși să respecte distanța fizică. Dacă biserica nu are ieșiri laterale și nu poate fi asigurat un flux de intrare-ieșire, clericii vor aștepta în curtea bisericii până când toți credincioșii vor trece pe sub Sfântul Epitaf, apoi vor intra în biserică pentru partea de final a slujbei. Dacă în biserică nu există spaţiu suficient pentru credincioşi, după închinare, aceştia vor aştepta în curtea lăcaşului de cult, pe locurile marcate.

10. Potrivit tradiţiei începute în anul 2009, Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim în ziua de sâmbătă, 1 mai 2021, spre seară, şi va fi oferită delegaţiilor eparhiilor la Aeroportul Internaţional Otopeni. Delegații vor purta mască de protecţie şi vor respecta distanţa fizică prevăzută de lege. Ulterior, Centrele eparhiale, prin proto­po­piate, vor distribui, în timp util, Sfânta Lumină fiecărei parohii.

11. Ținând cont că „în toate localitățile se per­mite circulația persoanelor în afara lo­cu­in­ței/gospodăriei, în perioada 1-2 mai 2021, în intervalul orar 20:00-5:00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase” (art. 2 pct. 6 din Anexa 3 a HG nr. 432/8 aprilie 2021), slujba Învierii Domnului din noaptea zilei de duminică, 2 mai 2021, va fi săvârșită în prezența cre­din­cioșilor, potrivit rânduielii liturgice a Bisericii Ortodoxe. Astfel:

 • pentru a evita aglomerația, la unitățile de cult cu pangarul în interiorul bisericii, vor fi organizate din timp, în locuri special amenajate în afara lăcașului de cult, mai multe puncte de distribuire a Paștilor(pâine binecuvântată și stropită cu agheasmă și vin, pregătită și ambalată din vreme în pachete/punguțe de unică folosință închise, respectând regulile de igienă), a lumânărilor, a candelelor și a obiectelor de colportaj;
 • credincioșii vor aștepta, în afara lăcașului de cult, pe locuri individuale special marcate, primirea de la clerici a Sfintei Lumini, la ora 00:00, păstrând distanța de 1,5 m între persoane;
 • după oferirea Sfintei Lumini, se vor citi Sfânta Evanghelie și Pastorala;
 • la finalul slujbei de afară, pentru săvâr­și­rea Canonului Învierii şi a Sfintei Liturghii, clericii vor intra în lăcașul de cult împreună cu credincioșii, în limita spațiului disponibil, potrivit prevederilor sanitare în vigoare, sau vor continua slujba în afara lăcașului de cult, în cazul în care numărul credincioșilor este mare.

12. În prima zi de Paşti, slujba Vecerniei sau A doua Înviere se săvârşeşte în biserici, începând cu ora 12:00, cu participarea credincioşilor mireni, respectându-se regulile sanitare în vigoare.

13. În ziua de vineri, 7 mai 2021, cu prilejul sărbătorii Izvorului Tămăduirii, slujba de sfințire a apei va fi săvârșită, în exteriorul bisericii, după rugăciunea amvonului de la Sfânta Liturghie. După sfințirea apei, aceasta va fi oferită credincioșilor în afara lăcașului de cult de către voluntari, credincioșii păstrând în mers distanța de 1,5 m și purtând mască de protecție.

https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/comunicate-de-presa/indrumari-ale-cancelariei-sfantului-sinod-aprobate-de-patriarhul-romaniei-privind-slujbele-care-vor-fi-savarsite-in-perioada-dintre-sambata-floriilor-si-sarbatoarea-izvorului-tamaduirii-24-aprilie-7-mai-2021-in-conditiile-starii-de-alerta-162140.html

Proiectul catehetic „Călăuză în Credinţa Ortodoxă”

Arhiepiscopia Bucureştilor
Protoieria Sector  3 Capitală

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul” Balta Albă, Strada Brăneşti, Nr.3, Sector 3, Bucureşti, C.I.F.13124353,

Proiectul catehetic „Călăuză în Credinţa Ortodoxă”

           Vă invităm să participaţi în perioada  7 februarie – 7 martie 2021 la Proiectul catehetic ,,Călăuză în Credinţa Ortodoxă” care se va desfăşura în biserica parohială după programul următor:

07.02.2021,  ora 17.00 –  Despre Sfintele Taine şi Ierurgii
14.02.2021,  ora 17.00 –  Ierurgii în legătură cu naşterea şi viaţa omului
21.02.2021,  ora 17.00 –  Ierurgii în legătură cu sfârşitul omului
28.02.2021,  ora 17.00 –  Ierurgii în legătură cu sfinţirea naturii şi a caselor
07.03.2021,  ora 17.00 –  Evaluarea cunoştiinţelor şi premierea participanţilor

Vă aşteptăm cu drag!

Paroh,
Pr. Vasile- Cristian Niţă

Unirea Principatelor Române sărbătorită la Parohia Balta Albă

Unirea de bază, sau Mica Unire, a fost primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român și s-a realizat prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor în Moldova în data de 5 ianuarie și în Țara Românească în 24 ianuarie 1859.

În ziua în care s-au împlinit 162 ani de la istoricul moment al Unirii Principatelor Române, în biserica parohială cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul” Balta Albă a fost oficiată  o Slujbă de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru împlinirea acestui act măreţ din istoria poporului român, la înfăptuirea căruia Biserica Ortodoxă Română a avut o contribuţie semnificativă.

Această sărbătoare este o zi de mulţumire adusă lui Dumnezeu şi o zi de recunoştinţă pentru toţi cei care au contribuit la Unirea Principatelor Române, precum şi o zi de evidențiere a importanţei unităţii şi a demnităţii noastre naţionale în contextul cooperării internaţionale prezente şi viitoare.

La final au fost intonate cântece patriotice și prin implicarea membrilor Comitetului Parohial s-au oferit participanților stegulețe tricolore și dulciuri – a spus părintele paroh Vasile Cristian-Niță.

Parohia Balta Albă din Capitală a oferit burse de studiu în valoare de 8.000 lei

Cu Înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, începând cu anul școlar  2017 / 2018, Parohia Balta Albă, acordă elevilor şi studenţilor cu  performanțe școlare foarte bune, dar cu situații familiale dificile și resurse financiare modeste, Bursa parohială „Sfinții Petru Apostolul și Corneliu Sutașul” în valoare de 1.000 lei.

Consiliul Parohial ,în urma analizării documentelor depuse,  a constatat faptul că următoarele persoane, îndeplinesc criteriile de acordare:

 1. Bilan Laura Teodora – înscrisă în clasa a XI-a la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfânta Filofteia” din Brănești, cu media generală 9,94, la final de an școlar 2019 /2020.
 2. Burghelea Cristina-Daniela – studentă în anul II la Facultatea de Teologie Ortodoxă București, specializarea Asistență Socială cu 9,80, media anului I de studiu în anul universitar 2019/2020.
 3. Coruț Alexandra – înscrisă în clasa a XII-a la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfânta Filofteia” din Brănești, cu media generală, 9,60, la final de an școlar 2019 /2020.
 4. Cibi Ana Maria Alexandra – înscrisă în clasa a IX-a la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din București, cu media generală 9,16, la final de an școlar 2019 /2020.
 5. Nuțu Nicolae-Cristian înscris în clasa a XI-a la Seminarul Teologic Ortodox din București, cu media generală 8,96, la final de an școlar 2019 /2020.
 6. Ion Alexandru – înscris în clasa a XI-a la Seminarul Teologic Ortodox din București, cu media generală 8,55, la final de an școlar 2019 /2020.
 7. Mache Florin-Vlăduț – student în anul II la Facultatea de Teologie Ortodoxă București, specializarea Teologie Pastorală cu 8,54, media anului I de studiu în anul universitar 2019/2020.
 8. Fekete Romeo Gabriel -înscris în clasa a X-a la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din București, cu media generală 8,52 ,la final de an școlar 2019 /2020.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, duminică 17 ianuarie  2021,părintele paroh Vasile-Cristian Niță, a înmânat bursele, mulţumind sponsorilor pentru alegerea de a sprijini activitățile Parohiei Balta Albă și beneficiarilor pentru performanţele obţinute şi strădania depusă.

Ziua Naţională a României în Parohia Balta Albă

În biserica parohială cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul” Balta Albă de Ziua Naţională a României, marți, 1 Decembrie 2020, au fost pomeniţi Eroii Neamului Românesc care au înfăptuit unitatea naţională a românilor din anul 1918 şi a fost oficiată slujba de Te Deum.

În fiecare an, amintirea înaintașilor, care, în clipe istorice, neînchipuit de grele, au găsit puterea și curajul de a face România Mare, reprezintă pentru toți românii, un moment de reunire în jurul simbolurilor noastre naționale.

La mulţi ani, România! La mulţi ani, români!

Părintele paroh Vasile-Cristian Niță

Martirii Români de la Beliș comemorați la Parohia Balta Albă

Cei 45 de martiri care au fost uciși în anul 1918 la Beliş, judeţul Cluj, au fost comemorați duminică 8 noiembrie 2020 în biserica parohială cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul” Balta Albă. 

După săvârșirea Sfintei Liturghii și a Parastasului, Florin-Vlăduț Mache, student al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a vorbit despre  rolul, curajul, eroismul şi sacrificiul conducătorilor răscoalei ţărăneşti din anul 1784, Vasile Nicula, Ion Oargă şi Gheorghe Crişan, cunoscuţi popular sub numele Horea, Cloşca şi Crişan și despre  Martirii Români de la Beliș.

Conform Legii  nr. 138/2020 ,personajele istorice Horea, Cloșca și Crișan sunt declarate  martiri și eroi ai națiunii române și pentru a sublinia continuitatea sacrificiilor poporului român din Munții Apuseni, la data de 8 noiembrie, se comemorează Ziua Martirilor Români de la Beliș.

Cu nici o lună înainte de Marea Unire, 45 de români din Beliș și din comunele vecine: Văleni, Tufeni (acum Râșca), Mănăstireni, Mărișel, Morlaca și Arada erau împușcați mișelește de mercenarii nobilului maghiar Ioan Urmanczy și aruncați apoi în foc, unii chiar înainte de a-și fi dat ultima suflare. Se întâmpla pe 8 noiembrie 1918, în zi de sărbătoare, de Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

La final au fost intonate cântece patriotice, ne-a transmis părintele paroh Vasile-Cristian Niță.

Parastas la 5 ani de la trecerea la Domnul a părintelui Gheorghe Pescaru

Anul acesta se împlinesc  cinci  ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui  Gheorghe Pescaru. 

Cu acest prilej pe 8 noiembrie, după Dumnezeiasca Liturghie, a avut loc o slujbă de pomenire pentru sufletul părintelui Gheorghe Pescaru, vrednic slujitor al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Corneliu Sutaşul” Balta Albă. 

,,Potrivit învăţăturii şi credinţei creştine, viaţa omului nu se sfârşeşte o dată cu moartea trupului, iar sufletul îşi continuă existenţa şi dincolo de hotarele vieţii pământeşti. Din acest motiv, nu dăm uitării pe cei adormiţi nici după înmormântarea lor, ci îi pomenim pururi, ne rugăm şi mijlocim pentru odihna şi pentru iertarea păcatelor lor. ”

Părintele paroh Vasile-Cristian Niță