Cu Basilica Travel în pelerinaj la locaşuri sfinte din județele Ilfov și Prahova

Această prezentare necesită JavaScript.

Cu prilejul „Anului omagial al satului românesc”, Parohia „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul” Balta Albă din Protoieria Sector 3 Capitală, a organizat marți 30 iulie 2019, prin intermediul Agenţiei de Pelerinaj Basilica Travel, un pelerinaj la cinci locaşuri sfinte din județele Ilfov și Prahova.

Primul popas duhovnicesc a fost la Mănăstirea Snagov, locaș greu accesibil vizitatorilor, din cauză că nu exista o cale de acces. Prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în anul 2010, s-a construit o pasarelă pietonală în lungime de 144 de metri, din beton și fier, care permite pelerinilor să ajungă aici în orice anotimp, chiar și atunci când lacul este înghețat, iar bărcile nu se pot deplasa.

La Mănăstirea Snagov se poate admira cel mai vechi ansamblu pictural ajuns până la noi, din mănăstirile și bisericile Arhiepiscopiei Bucureștiului, care păstrează, chiar dacă cu restaurări și refaceri succesive, aproape integral decorul pictural din 1563, an în care a fost îmbrăcată în frescă, de către zugravul Dobromir cel Tânăr.

De la Snagov, pelerinii s-au îndreptat spre Mănăstirea Ghighiu, unde s-au închinat Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Siriaca”. În apropiere de Ploieşti, la ansamblul monahal al Mănăstirii Turnu, considerat de istorici „Troia Europei Centrale”, părintele stareţ Valentin Mîţu ne-a oferit informaţii despre rezervaţia arheologică şi istorică de la Târgşor ce cuprinde o mare varietate de edificii şi situri arheologice.

Toate vestigiile din cadrul sitului arheologic: zidurile de incintă, chiliile, casa egumenească, ruinele bisericii lui Vladislav al II-lea şi a lui Mihnea Turcitu precum şi a termelor romane s-au aflat întru amplu proces de restaurare.

Pelerinilor li s-a vorbit şi despre apariţia şi dezvoltarea primelor instituţii pentru îngrijirea bolnavilor (bolniţe, farmacii, spitale) primind îndemnul de a cultiva lucrarea social-filantropică a Bisericii.

În localitatea Poenarii Burchii, județul Prahova, pelerinii au poposit la ctitoria inginerului Nicolae Pissiota și a soției sale, Zoe. Biserica este construită în stil neoromanic, cu elemente ale Renașterii, fiind din acest punct de vedere unică în peisajul monastic ortodox din țara noastră.

După ce au vizitat Mănăstirea Pissiota, autocarul s-a îndreptat spre un alt sfânt lăcaș din Arhiepiscopia Bucureștilor, respectiv Mănăstirea Țigănești, cunoscută datorită icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului și secției de broderie artistică.

Între anii 1977-1978, la Mănăstirea Ţigăneşti s-au refăcut toate broderiile de la Castelul Peleş din Sala Maură, după modelele lucrate în Franţa şi Viena și tot din mâinile maicilor au iesit stofe care decorează Catedrala din Canterbury și câteva biserici din Germania.

„Mulţumim Agenției de Pelerinaj Basilica Travel și celor care au simţit bucuria de a ne însoţi în această călătorie duhovnicească, aşteptându-i să revină la proiectele şi pelerinajele organizate de noi”, ne-a declarat pr. paroh Vasile-Cristian Niță.

Credincioșii Parohiei Balta Albă pelerini pe meleaguri dâmbovițene

Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ si „Sfântul Mucenic Corneliu Sutasul“ – Balta Albă din Protoieria Sector III Capitală, prin intermediul Agenţiei de Pelerinaj Basilica Travel a Patriarhiei Române, a organizat  marți 2 iulie 2019, un pelerinaj la cinci locaşuri sfinte din cuprinsul Arhiepiscopiei Târgoviştei.

Primul popas a fost la Mănastirea Nucet, ctitorie a jupanului Gherghina Pârcălab, unchiul domnitorului Radu cel Mare renovată şi înfrumuseţată de sfinţii domnitori Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu şi de familia Văcăreştilor.

În biserica Mănăstirii Dealu atestată în anul 1451, refăcută de domnitorul Radu cel Mare şi unde se găseşte capul domnitorului Mihai Viteazul, credincioşii au admirat pictura părintelui arhim. Sofian Boghiu.

Aici în prima tipografie a Ţării Româneşti, a văzut lumina tiparului trei lucrări în limba slavonă: Liturghierul (1508), Octoihul (1510) şi Tetraevangheliarul (1512). Tipografia ieromonahului Macarie a exercitat o influenţă considerabilă asupra tipografiilor chirilice din spaţiul sud-est european, atât românesc, cât şi sud-slav, prin răspândirea în Balcani a celor trei cărţi de cult.

Pelerinii s-au îndreptat către Mănăstirea Viforâta ctitorită de Vlad Vodă al V-lea în anul 1530, unde au cinstit după cuviinţă moaştele Sfinţilor: Gheorghe, Vlasie, Haralambie, icoana făcătoare de minuni a Marelui Mucenic Gheorghe datând din anul 1631.

În centrul istoric al vechii Cetăţi de Scaun a Ţării Româneşti, Târgovişte, ne-am rugat în biserica Mănăstirii Stelea având ca ultim ctitor, în 1645, pe Vasile Lupu, domnul Moldovei, care a ridicat monumentala clădire – o replică a Trei Ierarhilor de la Iaşi – pentru a consfinţi împăcarea sa cu domnul Munteniei, Matei Basarab. La şcoala grecească de la Stelea au învăţat Grigore Alexandrescu, Ion Heliade-Rădulescu şi Vasile Cârlova.

Pelerinii au vizitat și Curtea Domnească, concepută ca un complex de edifcii care să servească atât ca centru al administraţiei ţării, cât şi ca locuinţă pentru domnitor, familia sa şi pentru numeroşii curteni și slujitori.

Acesta era locul în care se ţineau consfătuirile divanului, se efectuau jude­căţile mai importante şi se eliberau actele cancelariei. Tot aici erau primiţi oaspeţii şi călătorii străini aflaţi cu diferite prilejuri prin Țara Românească.

Ultimul popas duhovnicesc a fost Catedrala arhiepiscopală,unde pelerinii au participat la un eveniment academic.În prezența Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon, absolvenții promoției 2019, licență și master ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii „Valahia“ din Târgovişte, au depus jurământul de credință, în cadrul unei ceremonii liturgice solemne. La final Înaltpreasfinția Sa a binecuvântat pelerinii, iar Părintele Decan prof.dr.Marian Vâlciu a prezentat istoricul Catedralei și ne-a vorbit despre Sfântul Ierarh Nifon, primul sfânt canonizat pe teritoriul ţării noastre şi cel care a reorganizat viaţa bisericească în Țara Românească. Personalitatea lui de mare duhovnic se îngemănează cu cea de luminat cărturar al vremii, care prin smerenia, tăria caracterului şi exigenţa lui morală i-a impresionat până şi pe cei care l-au asuprit. Cel mai cunoscut ucenic al său este Sfântul Voievod Neagoe Basarab, ne-a relatat părintele paroh Vasile-Cristian Niță.